لینک دانلود تحقیق اديان کهن ايرانیان زرتـشت

لینک دانلود

در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق اديان کهن ايرانیان زرتـشت را دنبال می کنید .

مشخصات فایل:

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 23


بخشی از متن تحقیق:

اديان ايران

زرتـشت
مهمترين شـعـار زرتـشت : پندار نيک، گفـتار نيـک، کردار نـيـک
آيـيـن پـيـر سـبز زرتشتـيـان
ظهور زرتشت
در
فضائي که کاهنان، ساحران، آتشبانان بي شمار به بهانه وساطت صدها خدا و
خداي نما مردم ساده را گوسفندوار به کنار قربانگاهها، معابد و آتشگاه ها
ميکشيدند و با اوراد و آداب و اعمال اسرار گونه به جلب توجه قدرتهاي ساختگي
مافوق بشري تظاهر مي نمودند؛ در محيطي که انسانها با وحشت و هراس به هر
پديده طبيعي مينگريستند و در هر گوشه اي به انتظار برخورد با موجودات عجيب و
مافوق الطبيعه بودند. در دوراني که بشر خود را اسير نيروهاي خارق العاده و
رام نشدني ميدانست و اميدوار بود سرنوشت خويش را با شرک و بت پرستي، نيايش
مردگان و هراس از زندگاني که با خرافات و شعائر و آداب بدوي آميخته شده
بود تحول بخشد. ابرمردي ظهور کرد که پيام نافذ يگانه توحيدش و صداي پر طنين
حق پرستيش مرزهاي زمان و مکان را در هم ريخت و از لابلاي قرون و اعصار
تاريخ جهل را در نورديد و به فضاها و مکانهاي دور پراکند.
او مبشر سرور
و صفا و راستي و محبت بود و مبلغ اراده و اختيار و کار و فعاليت. او بر آن
شد که سرنوشت بشر را از کف اختيار خدايان و کاهنان، رمالان و سرداران و
سردمداران بدر آورد و در دستهاي پر توان و سازنده انسانهاي راست پندار و
راست کرداري که جز در مقابل حق سر فرود نياورند قراردهد. و همين امر موجب
اشاعه سريع انديشه هاي او و سربلندي ايرانيان آگاه گرديد. سرودهاي مذهبي که
از اعصار بسيار کهن بنام (گاثاها) بر جاي مانده است بخشي از پيام هاي
زرتشت است که با رسالتش انقلاب فکري عظيمي را در انديشه بشري پايه گذاري
کرد. اين انديشه والا هر چند ابتدا به ظاهر پيروان بسيار نيافت ولي در
بسياري از مکاتب فکري و مذهبهاي دورانهاي بعد اثر خود را بجاي گذاشت.
آرياها
احساسات و عواطف و معتقدات خود را بيشتر در لباس شعر و سرود نمايان مي
ساختند و گفتار منظوم از هنرهاي جالب توجه آنان بشمار ميرفت. به ويژه
ميتولوژي و اسطوره هاي مذهبي و فولکلوريک خويش را به صورت حماسه و شعر
ميسرودند که حفظ کردن و انتقال آنها نيز بسيار آسانتر صورت ميگرفت. سرودهاي
ريگ وداي آرياهاي هند از کهن ترين نمونه هاي اين اسطوره ها و معتقدات
مذهبي منظوم است. سرودهاي زرتشت و سرانجام سروده هاي نغز و دلکش گويندگان
قديم پارسي را که در ادبيات جهان بي نظير است ميتوان نشانه هاي جوان تري از
اين هنر آريايي دانست ...


ادامه مطلب